صفحه اصلي رده ها

Schedules

 

رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربوطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10 / #20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160

Schedule #05 - Table

  THK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)

  .89 .035 10.28 .405 1/8
  1.24 .049 13.72 .540 1/4
  1.24 .049 17.15 .675 3/8
  1.65 .065 21.34 .840 1/2
  1.65 .065 26.68 1.050 3/4
  1.65 .065 33.40 1.315 1
  1.65 .065 42.16 1.660 11/4
  1.65 .065 48.26 1.900 11/2
  1.65 .065 60.32 2.375 2
  2.10 .083 73.02 2.875

2 1/2

  2.10 .083 88.90 3.500 3
  2.10 .083 114.30 4.500 4
  2.76 .109 141.30 5.563 5
  2.76 .109 168.27 6.625 6
  2.76 .109 219.07 8.625 8
  3.40 .134 273.05 10.750 10
  4.19 .165 323.85 12.750 12
    355.60 14.00 14
    406.40 16.00 16
    457.20 18.00 18
    508 20.00 20
    558.80 22.00 22
    609.60 24.00 24
    660.40 26.00 26
    711.20 28,00 28
    762 30.00 30
    812.80 32.00 32
    863.60 34.00 34
    914.4 36.00 36

متال هيدرولك وارد كننده وتوزيع كننده انواع لوله هاي مانيسمان.هيدروليك و درزدار

نشاني:تهران بازار آهن شاد آباد بهاران 2 بلوك13 پلاك 13Metalhydraulic27@yahoo.com

  همراه:09121192017_ 09192025351فكس:02166318957تلفن:02166317224_02166318958