صفحه اصلي رده ها

Schedules

 

رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربوطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10 / #20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160

Schedule #10 - Table

  THK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)

  1.24 .049 10.28 .405 1/8
  1.65 .065 13.72 .540 1/4
  1.65 .065 17.15 .675 3/8
  2.10 .083 21.34 .840 1/2
  2.10 .083 26.68 1.050 3/4
  2.76 .109 33.40 1.315 1
  2.76 .109 42.16 1.660 11/4
  2.76 .109 48.26 1.900 11/2
  2.76 .109 60.32 2.375 2
  3.05 .120 73.02 2.875

2 1/2

  3.05 .120 88.90 3.500 3
  3.05 .120 114.30 4.500 4
  3.40 .134 141.30 5.563 5
  3.40 .134 168.27 6.625 6
  3.75 .148 219.07 8.625 8
  4.18 .165 273.05 10.750 10
  4.57 .180 323.85 12.750 12
  6.35 .250 355.60 14.00 14
  6.35 .250  406.40 16.00 16
  6.35 .250 457.20 18.00 18
  6.35 .250 508 20.00 20
  6.35 .250 558.80 22.00 22
  6.35 .250 609.60 24.00 24
  7.92 .312 660.40 26.00 26
  7.92 .312 711.20 28,00 28
  7.92 .312 762 30.00 30
  7.92 .312 812.80 32.00 32
  8.73 .344 863.60 34.00 34
  8.73 .344 914.4 36.00 36

متال هيدرولك وارد كننده وتوزيع كننده انواع لوله هاي مانيسمان.هيدروليك و درزدار

نشاني:تهران بازار آهن شاد آباد بهاران 2 بلوك13 پلاك 13Metalhydraulic27@yahoo.com

  همراه:09121192017_ 09192025351فكس:02166318957تلفن:02166317224_02166318958