صفحه اصلي رده ها

Schedules

 

رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربوطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10 / #20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160

Schedule #120 - Table

  THK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)

      10.28 .405 1/8
      13.72 .540 1/4
      17.15 .675 3/8
      21.34 .840 1/2
      26.68 1.050 3/4
      33.40 1.315 1
      42.16 1.660 11/4
      48.26 1.900 11/2
      60.32 2.375 2
      73.02 2.875

2 1/2

      88.90 3.500 3
 

11.09

.437

114.30 4.500 4
 

12.7

.500

141.30 5.563 5
 

14.27

.562

168.27 6.625 6
 

18.23

.718

219.07 8.625 8
 

21.43

.844

273.05 10.750 10
 

25.4

1.00

323.85 12.750 12
 

27.78

1.94

355.60 14.00 14
 

30.96

1.219

406.40 16.00 16
 

34.92

1.375

457.20 18.00 18
 

38.1

1.500

508 20.00 20
 

41.27

1.625

558.80 22.00 22
 

47.02

1.812

609.60 24.00 24
    660.40 26.00 26
    711.20 28,00 28
    762 30.00 30
    812.80 32.00 32
    863.60 34.00 34
    914.4 36.00 36

متال هيدرولك وارد كننده وتوزيع كننده انواع لوله هاي مانيسمان.هيدروليك و درزدار

نشاني:تهران بازار آهن شاد آباد بهاران 2 بلوك13 پلاك 13Metalhydraulic27@yahoo.com

  همراه:09121192017_ 09192025351فكس:02166318957تلفن:02166317224_02166318958