صفحه اصلي رده ها  

Schedules

 

رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربوطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10 / #20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160

Schedule #20 - Table

  THK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)

      10.28 .405 1/8
      13.72 .540 1/4
      17.15 .675 3/8
      21.34 .840 1/2
      26.68 1.050 3/4
      33.40 1.315 1
      42.16 1.660 11/4
      48.26 1.900 11/2
      60.32 2.375 2
      73.02 2.875

2 1/2

      88.90 3.500 3
      114.30 4.500 4
      141.30 5.563 5
      168.27 6.625 6
 

6.35

.250

219.07 8.625 8
 

6.35

.250

273.05 10.750 10
 

6.35

.250

323.85 12.750 12
 

7.92

.312

355.60 14.00 14
 

7.92

.312

406.40 16.00 16
 

7.92

.312

457.20 18.00 18
 

9.52

.375

508 20.00 20
 

9.52

.375

558.80 22.00 22
 

9.52

.375

609.60 24.00 24
 

12.7

.500

660.40 26.00 26
 

12.7

.500

711.20 28,00 28
 

12.7

.500

762 30.00 30
 

12.7

.500

812.80 32.00 32
 

12.7

.500

863.60 34.00 34
 

12.7

.500

914.4 36.00 36

متال هيدرولك وارد كننده وتوزيع كننده انواع لوله هاي مانيسمان.هيدروليك و درزدار

نشاني:تهران بازار آهن شاد آباد بهاران 2 بلوك13 پلاك 13Metalhydraulic27@yahoo.com

  همراه:09121192017_ 09192025351فكس:02166318957تلفن:02166317224_02166318958