صفحه اصلي رده ها

Schedules

 

رده مورد نظر را انتخاب نمایید تا جدول مربوطه نمایش داده شود:

Select The Schedule Number to see the table:

#05 /#10 / #20 /#30 / #40 / Standards / #60 / #80 / #100 / Extra Strong / #120 /#140 / #160

Schedule #40 - Table

  THK (mm)

ضخامت (میلیمتر)

THK (Inches)

ضخامت (اینچ)

O.D. (mm)

قطر خارجی (میلیمتر)

O.D. (Inches)

قطر خارجی (اینچ)

Pipe Size (Inches)

سایز لوله (به اینچ)

 

1.72

.068

10.28 .405 1/8
 

2.23

.088

13.72 .540 1/4
 

2.31

.091

17.15 .675 3/8
 

2.76

.109

21.34 .840 1/2
 

2.87

.113

26.68 1.050 3/4
 

3.38

.133

33.40 1.315 1
 

3.56

.140

42.16 1.660 11/4
 

3.68

.145

48.26 1.900 11/2
 

3.91

.154

60.32 2.375 2
 

5.16

.203

73.02 2.875

2 1/2

 

5.48

.216

88.90 3.500 3
 

6.01

.237

114.30 4.500 4
 

6.55

.258

141.30 5.563 5
 

7.11

.280

168.27 6.625 6
 

8.20

.322

219.07 8.625 8
 

9.30

.365

273.05 10.750 10
 

10.30

.400

323.85 12.750 12
 

11.10

0437

355.60 14.00 14
 

12.70

.500

406.40 16.00 16
 

14.27

.562

457.20 18.00 18
 

15,08

.594

508 20.00 20
   

558.80 22.00 22
 

17.47

.688

609.60 24.00 24
      660.40 26.00 26
   

711.20 28,00 28
   

762 30.00 30
 

17.47

.688

812.80 32.00 32
 

17.47

.688

863.60 34.00 34
 

19.05

.750

914.4 36.00 36

متال هيدرولك وارد كننده وتوزيع كننده انواع لوله هاي مانيسمان.هيدروليك و درزدار

نشاني:تهران بازار آهن شاد آباد بهاران 2 بلوك13 پلاك 13Metalhydraulic27@yahoo.com

  همراه:09121192017_ 09192025351فكس:02166318957تلفن:02166317224_02166318958